سرویس OpenNTPD در OpenBSD

openntpd یک سرویس تنظیم زمان شبکه ای (NTP) است که هم میتواند زمان را با استفاده از اینترنت بگیرد و هم میتواند خود به عنوان سرور NTP عمل کند.

OpenNTPD یک نسخه آزاد برای پروتکل سرویس ساعت شبکه می باشد.که با دیدگاههای امنیتی تیم توسعه دهنده به یکی از امن ترین ها در نوع خود بدل شده است .