فیلمهای آموزشی

بحث و معرفی  M0n0wall فایروال و یوتی ام بر مبنای فری بی اس دی :عبدالرحمن همائی ، محمد عابدینی و محمد دشتی زاده(نیک خصال)


 

کنفرانس ۳ نفره بحث پیرامون فایروالها و معرفی PF فایروال OPEN (BSD) عبدالرحمن همائی ، محمد عابدینی و محمد دشتی زاده(نیک خصال)

 
 
 
کنفرانس ۳ نفره بحث پیرامون سیستم عاملهای خانواده بی اس دی (BSD) عبدالرحمن همائی ، محمد عابدینی و محمد دشتی زاده(نیک خصال)
 

آموزش نصب سیستم عامل NetBSD بهمراه محیط گرافیکی و ابزار های مربوطه

 

آموزش نصب سیستم عامل FreeBSD بهمراه محیط گرافیکی و ابزار های مربوطه

 

آموزش نصب سیستم عامل OpenBSD بهمراه محیط گرافیکی و ابزار های مربوطه