تاریخچه FreeBSD

بروزرسانی FreeBSD

تاریخچه سیستم عامل FreeBSD به طور دائم در حال توسعه است. بعضی از افراد ترجیح می دهند که از نسخه های رسمی استفاده کنند و […]

نصب FreeBSD

نصب FreeBSD

برای نصب FreeBSD قبل از نسخه ۹ به نصب FreeBSD با استفاده از sysinstall مراجعه کنید. FreeBSD به همراه یک نصاب متنی ارائه شده که […]