netbsd installing

نصب سیستم عامل NetBSD

برای شروع   نصب NetBSD   ابتدا  cd/dvd/floppy که در بخش قبلی آماده کرده اید را در درایو مخصوص قرار داده و سیستم را راه اندازی مجدد کنید. […]