یک ابزار یا device درواقع محلی است برای دسترسی و استفاده از سخت‌افزارهای متصل به سیستم, شامل دیسک‌ها, چاپگر‌ها, کارت‌های گرافیک و کیبورد. زمانی که FreeBSD بوت می‌شود هسته سیستم عامل همه ابزارهای متصل شده به سیستم را شناسایی می کند.

نکته: همیشه یک کپی از پیغام‌های هنگام بوت سیستم در مسیر /var/run/dmesg.boot ذخیره می   شود.

هر ابزار یک نام ابزار و یک عدد دارد. برای مثال ada0 اولین هارد دیسک ساتای متصل شده به سیستم می‌باشد و همچنین kbd0 نشان دهنده کیبورد سیستم می‌باشد.

همه ابزارهای شناسایی شده در هنگام بوت سیستم باید در جایی قرار داده شوند تا سیستم و برنامه‌ها بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. به محل قرار گیری فایل‌های مربوط به ابزارها, نود ابزار یا device node می‌گویند.