در OpenBSD شما به فایل سیستم های ext2 (مخصوص linux) ،ISO9660 و UDF (مخصوصCD-ROM , DVD) FAT (مخصوص سیستم عامل MS-DOS وwindows)NFS ،NTFS (فقط مخصوص windows) دسترسی دارید و به دلیل بعضی محدودیت ها به یک سری از این فایل سیستم ها در حالت خواندن دسترسی دارید.
در ابتدا برای استفاده از فایل سیستم های دیگر در OpenBSD شما باید آن را به اصطلاح mount کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در ارتباط با فرمان mount به صفحه man مربوط به این فرمان مراجعه کنید. البته به این نکته هم که خود فرمان mount شامل ریز فرمان های اضافه برای راحت شدن کاربر است مثل mount_msdo که فقط برای پارتیشن های DOS مورد استفاده قرار می گیرد. در ابتدا باید محل دستگاهی که شامل فایل سیستم خاص هست را مشخص کنید. برای مثال اولین هاردیسک یا با wd0 و یا sd0 شروع می شود. برای مشاهده نام این دستگاه ها باید از فرمان dmesg استفاده کنید. در زیر خروجی یک خط از این فرمان را که مربوط به CD-ROM می شود را مشاهده می کنید:

cd0 at scsibus0 targ 0 lun 0: <COMPAQ, DVD-ROM LTD163, GQH3> SCSI0 5/cdrom removable

یک راه کوتاه دیگر برای این کار وجود دارد آن هم استفاده از فرمان sysctl است. برای این منظور این فرمان را به صورت زیر اجرا کنید:

# sysctl hw.disknames

حال در خروجی این فرمان لیستی از دیسک های موجود سیستم خود را به صورت زیر مشاهده خواهید کرد:

hw.disknames=cd0:,cd1:,wd0:,fd0:,cd2:

بعد از این مرحله شما باید نوع فایل سیستم هایی که برروی این دیسک ها موجود است را تعیین کنید. برای این کار از برنامه disklabel استفاده کنید. برنامه disklabel یک لیستی از پارتیشن ها را برای شما نمایش می دهد. این برنامه فقط تا سقف ۱۶ عدد از این پارتیشن ها را نمایش می دهد. پارتیشن c همیشه برای دستگاه ها مورد استفاده می شود، پارتیشن های a،b وd تا p برای OpenBSD استفاده می شود. پارتیشن های i تا p برای سایر فایل سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه با یک مثال در این مورد آشنا می شوید.

# disklabel wd0
# using MBR partition 2: type A6 off 20338290 (0x1365672) size 29318625 (0x1bf5de1)
# /dev/rwd0c:
type: ESDI
disk: ESDI/IDE disk
label: ST340016A
uid: d920a43a5a56ad5f
flags:
bytes/sector: 512
sectors/track: 63
tracks/cylinder: 16
sectors/cylinder: 1008
cylinders: 16383
total sectors: 78165360
boundstart: 20338290
boundend: 49656915
drivedata: 0
۱۶ partitions:
# size offset fstype [fsize bsize cpg]
a: 408366 20338290 4.2BSD 2048 16384 16 # /
b: 1638000 20746656 swap
c: 78165360 0 unused
d: 4194288 22384656 4.2BSD 2048 16384 16 # /usr
e: 409248 26578944 4.2BSD 2048 16384 16 # /tmp
f: 10486224 26988192 4.2BSD 2048 16384 16 # /var
g: 12182499 37474416 4.2BSD 2048 16384 16 # /home
i: 64197 63 unknown
j: 20274030 64260 unknown
k: 1975932 49656978 MSDOS
l: 3919797 51632973 unknown
m: 2939832 55552833 ext2fs
n: 5879727 58492728 ext2fs
o: 13783707 64372518 ext2fs

خروجی این فرمان را مشاهده کردید. همان طور که نمایش داده شده در این مثال تعدادی پارتیشن از نوع linux و تعدادی پارتیشن از نوع MS-DOS وجود دارد. حال که با این پارتیشن ها آشنا شدید باید آنها را mount کنید. برای این کار شما باید در ابتدا چک کنید که قابلیت کار با این نوع فایل سیستم در هسته شما قرار دارد، اگر این قابلیت در هسته سیستم شما وجود ندارد باید هسته دوباره به صورت انتخابی کامپایل و راه اندازی شود. این بخش در مباحث بعدی آموزش داده می شود.

حال که اطلاعات لازم را بدست آوردید باید پارتیشن موردنظر را mount کنید. در این مثال باید شاخه /mnt/otherfs بروری دیسک شما وجود داشته باشد. فرض کنید که قصد دارید پارتیشنی که فایل سیستم ext2 را دارد mount کنید. این بخش را در مثال زیر مشاهده می کنید:

# mount -t ext2fs /dev/wd0m /mnt/otherfs

اگر نیاز دارید که به صورت دایم به این بخش از دیسک دسترسی یابید می توانید خط زیر را در فایل /etc/fstab قرار دهید تا در زمان راه اندازی سیستم به صورت خودکار این فایل سیستم mount شود:

/dev/wd0m /mnt/otherfs ext2fs rw,noauto,nodev,nosuid 0 0

رده: مدیریت سیستم ها
رده: OpenBSD