از ورژن های ۲٫۰ به بعد سیستم عامل NetBSD برنامه pf به صورت ماژول وجود دارد که یا باید برنامه pf را به صورت بسته از شاخه security/pflkm نصب کنید یا به صورت استاتیک در هسته این سیستم عامل به صورت استاتیک پیداسازی شود. از ورژن ۳٫۰ به بعد برنامه pf در بیس سیستم عامل قرار گرفته شده است. برنامه pf یکی از چند برنامه مدیریت بسته و فایروال در سیستم عامل NetBSD است که شما نیاز دارید یکی از آنها را انتخاب کنید.

راه اندازی و پیکربندی برنامه pf در هر ورژن از NetBSD با هم متفاوت است در این مقاله فرض بر این است که ورژن NetBSD استفاده شده ۶ به بالا است. برای راه اندازی برنامه pf به صورت ماژول باید خطوط زیر را در فایل etc/rc.cobf اضافه کنید. با استفاده از خطوط زیر هم برنامه pf راه اندازی می شود و هم برنامه log برنامه pf راه اندازی می شود:

lkm=”YES” # do load kernel modules

 

pf=YES

 

pflogd=YES

برای راه اندازی به صورت دستی برنامه pf فرمان های زیر را اجرا کنید:

sudo modload /usr/lkm/pf.o$

 

sudo pfctl -e$

راه دیگری برای راه اندازی برنامه pf با استفاده از فرمان های rc.d فرمان های زیر را اجرا کنید:

 sudo /etc/rc.d/pf start$

 

 sudo /etc/rc.d/pflog start$

برای راه اندازی شدن به صورت ماژول به صورت اتوماتیک در زمان راه اندازی سیستم خط  زیر را در فایل etc/lkm.conf اضافه کنید:

usr/lkm/pf.o – – – – BEFORENET/

برای راه اندازی کامل در این سیستم عامل شما نیاز به فایل های پیکربندی دارید که در بخش بعدی با آنها آشنا می شوید.