چگونه محیط میزکار گرافیکی XFCE4  را بر روی NetBSD 6.1.5 نصب کنیم:

نصب محیط میز کار گرافیکی XFCE4 بر روی NetBSD به منظور دستیابی به یک میز کار سبک و کارآمد را دv این مقاله آموزش خواهیم داد.این مقاله شامل نکات مربوط به ساختار های ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی خواهد بود چراکه NetBSD تعداد بسیار زیادی از معماری های سخت افزاری را پشتیبانی می کند و به راحتی از طریق مسیر زیر می توان دستیابی به مخازن مربوط به معماری مورد نظر را تعیین نمود:

http://ftp.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD

 

قبل از شروع، توجه به این نکته ضروری می باشد که از طریق مقاله آموزش، سیستم عامل NetBSD نسخه ۶.۱.۵ را بر روی سیستم نصب و ترجیحا سرویس ssh را بر روی آن به صورت پیش فرض فعال نمایید.

مرحله اول:

 • ایجاد ساختار و اعمال تنظیمات مربوط به نصب بسته ها از طریق اجرای فرامین ذیل با دسترسی کاربر ریشه:

mkdir -p /usr/pkg/etc/pkgin
touch /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf
vi /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf

 • با اجرای فرمان بالا بر حسب نوع معماری سیستم، یکی از مسیرهای زیر را در فایل تنظیمات قرار دهید:

For x64:
http://ftp.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/amd64/6.1.5/All/

For x32:
http://ftp.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/i386/6.1.5/All/

نکته:

برای ذخیره تغییرات و خروج ابتدا Esc را زده  و سپس حروف wq را تایپ کرده و کلید Enter بزنید.

 

مرحله دوم:

 • اضافه نمودن آدرس سرور NetBSD به فایل هاست سیستم شما (این آدرس موقتا اضافه شده و پس از نصب قابل حذف می باشد.)

vi /etc/hosts

 • با اجرای فرمان بالا فایل هاست باز و آماده ویرایش می باشد که باید خط زیر را به انتهای آن افزود:

۱۹۹٫۲۳۳٫۲۱۷٫۲۴۹ ftp.netbsd.org

نکته:

برای ذخیره تغییرات و خروج ابتدا Esc را زده  و سپس حروف wq را تایپ کرده و Enter بزنید.

مرحله سوم:

 • مقدار دهی متغیر تعیین مسیر نصب بسته های نرم افزاری

برای این منظور فرمان زیر رابر حسب نوع معماری سیستم خود اجرا کنید:

For x64:

export PKG_PATH=”http://ftp.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/amd64/6.1.5/All/”

For x32:
export PKG_PATH=”http://ftp.netbsd.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/i386/6.1.5/All/”

 

مرحله چهارم:

 • نصب آخرین نسخه pkgin (نصب کننده نرم افزار) بر روی سیستم شما با اجرای فرمان زیر:

pkg_add -v pkgin-*

مرحله پنجم:

 • به روزرسانی بانک اطلاعات نصب کننده نرم افزار pkgin با اجرای فرمان زیر:

pkgin update

 • با اجرای فرمان بالا خروجی زیر نمایش داده شده و سوالی مبنی بر تایید اجرای به روزرسانی پرسیده می شود که در پاسخ باید حرف y را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید.

Database needs to be updated.
proceed ? [Y/n] y

مرحله ششم:

 • نصب محیط کار گرافیکی XFCE4 به همراه بسته های پیش نیاز آن با اجرای فرمان زیر:

pkgin install xfce4

با اجرای فرمان بالا بسته های مورد نیاز لیست شده و سوالی مبنی بر تایید آغاز مراحل بارگیری و نصب پرسیده می شود که در پاسخ حرف y را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید:

calculating dependencies… done.

nothing to upgrade.
۸۹ packages to be installed: pkg-config-0.28 p5-Business-ISBN-Data-20120719.001nb2 icu-53.1 jbigkit-2.1 py27-cElementTree-2.7.8 libIDL-0.8.14nb4 p5-Business-ISBN-2.07nb1 p5-ExtUtils-PkgConfig-1.13nb3 p5-ExtUtils-Depends-0.304nb3 xcb-util-0.3.9nb1 p5-glib2-1.304nb1 usbids-20081118 policykit-0.9nb16pciids-20091229 libvolume_id-0.81.1nb1 hal-info-20091130nb3 p5-URI-1.64 ORBit2-2.14.19nb4 iso-codes-3.11.1nb1 psutils-1.17nb5 pixman-0.32.6 lzo-2.08xmlcatmgr-2.2nb1 orc-0.4.18 gstreamer0.10-0.10.36nb7 gobject-introspection-1.40.0 tiff-4.0.3nb6 harfbuzz-0.9.35 cairo-gobject-1.12.16nb1 perl-5.20.0nb2libffi-3.0.13 libelf-0.8.13nb1 shared-mime-info-1.3 python27-2.7.8nb1 py27-expat-2.7.8 pango-1.36.6 libXft-2.3.2 gdk-pixbuf2-2.30.3 fontconfig-2.11.1nb1 atk-2.12.0 libxfce4menu-4.6.1nb18 gst-plugins0.10-base-0.10.36nb8 libxml2-2.9.2nb1 cairo-1.12.16nb4 a2ps-4.14nb7 libxklavier-5.0nb5 libnotify-0.7.6nb1 vte-0.28.1nb15 png-1.6.13 pcre-8.36nb1 libexif-0.6.21 jpeg-9anb1 fam-2.7.0nb9 GConf-2.32.4nb9 p5-XML-Parser-2.41nb3 xfce4-exo-0.3.101nb26 hal-0.5.14nb13 xfconf-4.6.1nb22 startup-notification-0.12nb3 libxfce4util-4.6.1nb17 libwnck-2.30.6nb17 libglade-2.6.4nb21 hicolor-icon-theme-0.13 dbus-glib-0.102 dbus-1.8.8 libxfce4gui-4.6.1nb21 desktop-file-utils-0.22 xfce4-xarchiver-0.5.2nb22 xfce4-wm-themes-4.6.0nb17 xfce4-wm-4.6.1nb21 xfce4-volman-0.2.0nb25 xfce4-utils-4.6.1nb23 xfce4-thunar-1.0.1nb23 xfce4-terminal-0.4.2nb21 xfce4-settings-4.6.5nb23 xfce4-session-4.6.1nb21 xfce4-print-4.6.1nb25 xfce4-panel-4.6.2nb22 xfce4-orage-4.6.1nb23 xfce4-mousepad-0.2.16nb20 xfce4-mixer-4.6.1nb21 xfce4-icon-theme-4.4.3nb18 xfce4-gtk2-engine-2.6.0nb19 xfce4-desktop-4.6.1nb23 xfce4-appfinder-4.6.1nb23 gtk2+-2.24.22nb5 gnome-icon-theme-3.10.0nb1 glib2-2.40.0 xfce4-4.6.1nb32 (153M to download, 500M to install)

proceed ? [Y/n] Y

مرحله هفتم:

 • نصب بسته های مربوط به فونت های گرافیکی و سیستم محافظ صفحه نمایش با اجرای فرامین زیر:

pkgin install font-adobe-75*
pkgin install font-adobe-100*
pkgin install xscreensaver

مرحله هشتم:

 • پس از پایان نصب، تنظیمات مربوطه برای اجرای محیط کار گرافیکی XFCE را با اجرای دستورات زیر انجام دهید:

cp /usr/pkg/share/examples/xfce4/autostart/xfconf-migration-4.6.desktop /usr/pkg/etc/xdg/autostart/xfconf-migration-4.6.desktop
chmod 0644 /usr/pkg/etc/xdg/autostart/xfconf-migration-4.6.desktop
cp /usr/pkg/share/examples/xfce4/autostart/xfce4-settings-helper-autostart.desktop /usr/pkg/etc/xdg/autostart/xfce4-settings-helper-autostart.desktop
chmod 0644 /usr/pkg/etc/xdg/autostart/xfce4-settings-helper-autostart.desktop

cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/famd /etc/rc.d/
cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/dbus /etc/rc.d/
cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/hal /etc/rc.d/

echo rpcbind=YES >> /etc/rc.conf
echo famd=YES >> /etc/rc.conf
echo dbus=YES >> /etc/rc.conf
echo hal=YES >> /etc/rc.conf

/etc/rc.d/rpcbind start
/etc/rc.d/famd onestart
/etc/rc.d/dbus start
/etc/rc.d/hal start

 

مرحله نهم:

 • تنظیمات ساختار گرافیکی سیستم و اجرای محیط میز کار با اجرای دستورا ت زیر:

echo xfce4-session >> /root/.xinitrc
startx

اجرای دستور بالا کمی زمان بر بوده و پس از آن میزکار در محیط گرافیکی اجرا می گردد

 

مرحله دهم:

 • خروج از محیط گرافیکی به منظور نصب ابزارهای مورد نیاز با اجرای دستورات زیر:

الف) بوسیله ماوس بر روی آیکون LogOut در گوشه پایین سمت چپ صفحه نمایش کلیک کنید.

ب) بر روی گزینه LogOut and Exit کلیک کنید

 

مرحله یازدهم:

 • نصب ابزار های مربوط به محیط گرافیکی (در پاسخ به پرسش proceed ? [Y/n] برای هر بسته حرف y را تایپ کنید.)

مرورگرهای وب و ضمائم:

pkgin install firefox*
pkgin install opera
pkgin install icedtea-web  (when done installing, run the next two command to configure avahi)
cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/avahidaemon /etc/rc.d/avahidaemon
chmod 0755 /etc/rc.d/avahidaemon
pkgin install xpdf
pkgin install flashplayer
pkgin install openquicktime
pkgin install mozilla-fonts*

ابزارهای امنیتی و محیط های خط فرمان:

pkgin install wireshark
pkgin install nmap
pkgin install iftop
pkgin install keepassx
pkgin install bash

ابزار گرافیکی ftp/scp:

pkgin install filezilla

بسته ابزارهای آفیس:

pkgin install libreoffice4*

نکته:

برای اجرای ابزار آفیس باید از طریق ترمینال گرافیکی فرمان soffice را اجرا نموده ویا آیکون مجری برای این مجموعه ساخت.

 

مرحله دوازدهم:

 • ابزارها و محیط میزکار آماده استفاده می باشند با اجرای فرمان زیر از آنها استفاده کنید.

startx

netbsdxfce

موفق باشید.