پیکربندی شبکه در OpenBSD:
به صورت نرمال در زمان نصب پیکربندی شبکه شما انجام شده و در فایل های مربوطه ذخیره می شود و شما کمتر نیاز دارید که این پیکربندی را تغییر دهید مگر در حالت های خاصی، برای اشخاصی که با OpenBSD به صورت حرفه ای کار می کنند بسیار مفید است که با این بخش بیشتر آشنا شوند. به صورت پیش فرض همه پیکربندی ها در فایل های متنی و در شاخه /etc/ قرار دارند که در ادامه با فایل های مهم این بخش آشنا می شوید.

مشخص کردن کارت شبکه:
در OpenBSD نام کارت شبکه ها با استفاده از نام داریور آنها تعیین می شود و از نوع ارتباط برای تعیین نام استفاده نمی شود این روش بیشتر در Linux مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید نام کارت های شبکه خود را در زمان راه اندازی سیستم و یا بعد از راه اندازی با استفاده از فرمان dmesg مشاهده کنید. همچنین شما یک شانس دیگری هم دارید که با استفاده از فرمان معروف ifconfig این کار ار انجام دهید. در مثال زیر شما خروجی فرمان dmesg را مشاهده می کنید که Fast Ethernet network است که با نام fxp نمایش داده شده:

fxp0 at pci0 dev 10 function 0 “Intel 82557” rev 0x0c: irq 5, address 00:02:b3:2b:10:f7
inphy0 at fxp0 phy 1: i82555 10/100 media interface, rev. 4

شما همچنین می توانید با استفاده از فرمان ifconfig به صورت زیر وضعیتی کامل از کارت های شبکه خود را مشاهده کنید به صورت زیر:

$ ifconfig
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 33200
priority: 0
groups: lo
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
fxp0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
lladdr 00:04:ac:dd:39:6a
priority: 0
media: Ethernet autoselect (100baseTX full-duplex)
status: active
inet 192.168.1.34 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
inet6 fe80::204:acff:fedd:396a%fxp0 prefixlen 64 scopeid 0x1
enc0: flags=0<>
priority: 0
groups: enc
status: active
pflog0: flags=141<UP,RUNNING,PROMISC> mtu 33200
priority: 0
groups: pflog

همان طور که مشاهده می کنید این فرمان اطلاعات بیشتری دراختیار شما قرار می دهد. کارت شبکه fxp0 در دو حالت up و running قرار دارد و آدرس لایه شبکه آن ۱۰٫۰٫۰٫۳۸ و netmask آن هم ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ است . در خروجی این برنامه تعداد دیگری کارت شبکه وجود دارد که به صورت پیش فرض فعال هستند، این کارت ها مجاری بوده و برای مقاصد خاصی طراحی شده. سه کارت معروف به نام های lo ، pflog وenc است که اولی به اصطلاح Loopback نام دارد که برای تست وجود شبکه TCP/IP از آن استفاده می شود و همیشه در حالت راه اندازی قرار دارد و بسیاری از برنامه ها که برای ادامه دادن کار خود به یک کارت شبکه نیاز دارند از این کارت شبکه استفاده می کنند و آدرس آن همیشه ۱۲۷٫۰٫۰٫۱ است که همیشه هم ping می شود. کارت pflog برای گزارش گیری از برنامه fierwall معروف pf مورد استفاده قرار می گیرد و کارت شبکه enc یک کارت شبکه Encapsulatingاست.

برای اینکه هر کارت شبکه در زمان راه اندازی به صورت اتوماتیک راه اندازی شود نیاز به یک فایل دارد که مشخصات کارت شبکه مورد نظر را در خود ذخیره کند نام این فایل به صورت etc/hostname.if/ است که بخش if نام کارت شبکه است، به طور مثال برای کارت شبکه مذکور فایلی به صورت etc/hostname.fxp0/ وجود دارد. طرح این فایل ساده است و در حالت کلی به صورت زیر است:

address_family address netmask broadcast [other options]

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه man ،hostname.if مراجعه کنید. در زیر یک مثال ساده از پیکربندی ipv4 را مشاهده می کنید:

$ cat /etc/hostname.fxp0
inet 10.0.0.38 255.255.255.0 NONE

در این مثال برای اضافه کردن ipv4 از کلید inet استفاده می شود و subnet mask هم عدد ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰ است و در بخش آخر broadcat را مشخص نکردید. شما در این بخش می توانید حتی flags هم تعریف کنید. اگر شما از سرویس DHCP که به صورت خودکار تنظیمات شبکه را در اختیار سیستم قرار می دهد شما هم قصد دارید از این قابلیت استفاده کنید با قرار دادن کلمه dhcp در این فایل می توانید از این قابلیت استفاده کنید.

آدرس Default gateway:
این آدرس در فایل etc/mygate/ قرار می گیرد که این آدرس به شما این اجازه را می دهد که با سایر شبکه ها ارتباط برقرار کنید. این فایل بسیار ساده بوده و در یک خط تعریف می شود و آن هم آدرس مذکور است. محتوای این فایل را در زیر مشاهده می کنید:

۱۰٫۰٫۰٫۱

آدرس DNS:
سرویس DNS برای برقرار کردن ارتباط با استفاده از نام به جای ip استفاده می شود. این سرور در فایل etc/resolv.conf/ پیکربندی می شود که نمونه ای از این فایل را مشاهده می کنید:

search example.com
nameserver 125.2.3.4
nameserver 125.2.3.5
lookup file bind

در این مثالdomain پیش فرض شما example.com است و شما دو آدرس برای برقراری ارتباط با سرویس DNS در اختیار دارید. هر ماشین unix یک فایلی به نام etc/hosts/ وجود دارد که می توانید نام های مختلفی را به صورت دستی و بدون استفاده از سرویس DNS به سیستم خود و یا سایر سیستم ها اختصاص دهید البته برای اینکه این نام در شبکه شما قابل دسترس باشد باید برروی همه سرورها این نام در فایل مذکور قرار بگیرد. در بخش lookup الویت سرویس ها برای استفاده از host یا DNS مشخص می شود. اگر شما ابتدا file را انتخاب کنید سیستم ابتدا به فایل host نگاه می کند و اگر در این فایل متغییر ی برای درخواست شما باشد ابتدا از آن استفاده می کند و اگر هم هیچ اطالاعاتی در آن نباشد به سراغ سرویس DNS می رود.

 

Host name:
هر ماشین unix یک نام دارد که در OpenBSD این نام در قابلیت FQDN ایجاد شده و در فایل etc/myname/ ذخیره می شود. برای مثال اگر نام ماشین شما server باشد و به حوزه example.com تعلق داشته باشد در این فایل خطی به صورت زیر قرار دارد:

server.example.com

همه تلاش بنده در این بخش این مطلب بود که شما دوستان عزیز با مفاهیم ابتدایی راه اندازی شبکه آشنا شوید بحث شبکه در این سیستم عامل بسیار گسترده بوده که بعد از اتمام مباحث ابتدایی به این بحث بیشتر می پردازم.

رده: مدیریت سیستمها
رده: OpenBSD