PCBSD

بوت‌لودر GAG

اگر قصد دارید از چند سیستم‌عامل به صورت همزمان استفاده کنید، احتیاج به یک بوت‌لودر دارید تا بتوانید بین این سیستم‌عامل ها سوئیچ کنید. در […]

PCBSD

pkgsrc در PC-BSD

مقدمه: در PC-BSD مکانیزم نصب بسته PBI وجود دارد و از سیستم های FreeBSD ports و FreeBSD packages هم پشتیبانی می کند. همچنین این سیستم […]

PCBSD

نصب PC-BSD

شروع کردن نصب PC-BSD: برای شروع کردن نصب ابتدا iso فایل مربوط به ساختار سیستم خود را از سایت دریافت کرده و برروی CD یا […]