راه اندازی DHCP:

DHCP یا همان Dynamic Host Configuration Protocol سرویسی است که شما می توانید با استفاده از آن تنطیمات شبکه را به صورت خودکار در اختیار client  ها در شبکه قرار دهید.  OpenBSD، هم می تواند در نقش سرویس گیرنده  و هم به عنوان سرور این نقش را در شبکه ایفا کند. در ادامه با هردوی این بخش ها آشنا می شوید.

بخش DHCP Client:

برای بخش client در OpenBSD از برنامه dhclient  استفاده می شود. برای این منظور باید فایل هایی که شامل اطلاعات کارت شبکه هستند را ویرایش کنید. نام این فایل های در قالب hostname.xl0 است که در شاخه /etc قرار دارند، بخش hostname همیشه ثابت و فقط بعد از نقطه نام کارت شبکه است. استفاده از این سرویس بسیار ساده بوده و فقط کافی است که عبارت dhcp را در این فایل قرار دهید. در زیر با استفاده از فرمان echo این کار را انجام دهید:

# echo dhcp > /etc/hostname.xl0

بعد از راه اندازی مجدد سیستم، OpenBSD به صورت خودکار اطلاعات شبکه شامل آدرس IP ،default gateway و آدرس سرورهای DNS را از سرور دریافت می کند.

اگر شما قصد دارید که برنامه DHCP client را از طریق خط فرمان راه اندازی کنید چک کنید که فایل /etc/dhclient.conf  وجود دارد و بعد فرمان زیر را اجرا کنید:

# dhclient fxp0

 در این فرمان fxp0 نام کارت شبکه ای است که شما قصد دارید از طریق dhcp پیکربندی شود. در بخش مناسبی در مورد این فایل توضیح داده خواهد شد.

راه اندازی DHCP Server:

اگر قصد دارید از OpenBSD به عنوان یک سرور استفاده کنید باید از برنامه dhcpd بهره بگیرید. برای این منظور باید فایل /etc/rc.conf.local  شامل خط dhcpd_flags=””. باشد برای اضافه کردن این بخش به فایل مذکور از فرمان زیر استفاده کنید:

# echo ‘dhcpd_flags=””‘ >>/etc/rc.conf.local

بعد از راه اندازی  dhcpd این برنامه به همه کارت های شبکه که در فایل /etc/dhcpd.conf وجود دارد اضافه می شود و مشغول به سرویس دهی می گردد، شما می توانید در خط dhcpd_flags=””‘ نام کارت های شبکه های مورد نظر خود را به صورت dhcpd_flags=”xl1 xl2 xl3″ اضافه کنید. در مرحله بعدی باید فایل /etc/dhcpd.conf را به صورت زیر ویرایش کنید:

        option  domain-name “example.com”;

        option  domain-name-servers 192.168.1.3, 192.168.1.5;

        subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {

                option routers 192.168.1.1;

                range 192.168.1.32 192.168.1.127;

        }

این بخش به DHCP client می گوید که نام دامین example.com به انتهای درخواست ها اضافه شود مثلا سیستمی به نام pc می شود pc.example.com. آدرس IP سرورهای DNS هم ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳ و ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۵ هستند. این سرور از رنج ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۳۲ تا ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱۲۷ را به clientها اختصاص می دهد و آدرس درگاه شبکه هم ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱ است.

راه اندازی dhcpd:

برای راه اندازی dhcpd  باید از فرمان های rc.d استفاده کنید این کار را در فرمان زیر مشاهد می کنید، اگر هیچ خطایی در پیکربندی شما وجود نداشته باشد پیغام ( dhcpd(ok را دریافت می کنید:

     # /etc/rc.d/dhcpd start

     dhcpd(ok)

گزارشات خرابی این سرور در فایل /var/log/message ذخیره می شود.