قابلیت Trunking در OpenBSD

همیشه سرورهای کامپیوتری هارد های اضافی، منبع برق اضافی رو برای بخش جایگزین خود دارند، در سرور های OpenBSD قابلیت جدید وجود دارد که به شما این امکان رو می دهد که ارتباط شبکه هم پشتیبان داشته باشد به وسیله قرار دادن چند کارت شبکه در قالب یک کارت شبکه.

شما می توانید کارت شبکه را در قالب یک لینک بزرگتر قرار دهید و ترافیک را بین آنها تقسیم کنید.OpenBSD  از ۵ روش متفاوت برای توزیع ترافیک در بین کارتهای شبکه تقسیم کند که البته در همه محیط ها این پنچ روش قابل استفاده نیست. برای مشاهده لیست کامل از این پروتکلها به صفحه man مربوط به trunk(4) مراجعه کنید. در محیط واقعی سه روش Link Aggregation Control Protocol (LACP) ، roundrobin و failover استفاده می شود. روش LACP یک استانداردی است تجمیع کردن چند لینک در یک لینک، در این روش پهنای باند کارت شبکه مجازی شما می شود مجموع پهنای باند همه کارت های شبکه فیزیکی.  این روش شما را در برابر خطاهای پیش آمده شما را بسیار کمک می کند ولی شرط راه اندازی ان این است که سویچ شما از این قالیت پشتیبانی کند.

در متد roundrobin سیستم عامل OpenBSD با استفاده از مدل roundrobin اقدام به ارسال بسته ها در بین کارتهای شبکه می کند. این قابلیت نیازی به تنظیم در سیوچ شما ندارد فقط باید کارتهای شبکه شما در یک vlan قرار داشته باشند.

در متد failover سیستم عامل OpenBSD همه بسته ها را ارسال می کند در اولین  لینک trunk و اگر این لینک به هر دلیلی از دسترس خارج شود به صورت خودکار OpenBSD برروی لینک دیگر سویچ می کند. این قابلیت پهنای باند شما را افزایش نمی دهد و نیازی به هیچ تنظیم خاصی در سویچ شما ندارد و شما با یک هاب ساده می توانید آنرا راه اندازی کنید.

پیکربندی Trunk در OpenBSD:

در یک مثال ساده قصد دارید دو کارت شبکه em0  و em1  را با متد failover در یک trunk به نام trunk0 ایجاد کنیم. به این نکته هم توجه کنید که پیکربندی کارت های شبکه در بخش سخت افزاری  را انجام داده اید فقط در این بخش باید trunk رو ایجاد کنید و بعد به آن آدرس IP اضافه کنید. در بخش اول شما دو کارت شبکه را در حالت up قرار دهید با فرمان های زیر:

# ifconfig em0 up
# ifconfig em1 up

حال با استفاده از فرمان ifconfig باید trunk0 رو ایجاد کنید و کارت های شبکه را به آن اضافه کنید به صورت زیر:

# ifconfig trunk0 trunkproto failover
# ifconfig trunk0 trunkport em0
# ifconfig trunk0 trunkport em1

حال شما باید با استفاده از فرمان ifconfig به کارت شبکه trunk0 ادرس ip دهید به صورت زیر:

# ifconfig trunk0 192.0.2.8 netmask 255.255.255.0
# route add default 192.0.2.1

قرار دادن تنطیمات trunk در حالت دایمی:

همانطوری که می دانید زمانی که شما از فرمان ifconfig استفاده می کنید این تنظیمات دایمی نیستن و بعد از راه اندازی سیستم از بین می روند. برای دایمی کردن این تنظیمات شما باید به فایل های مربوط به هر کارت شبکه مراجعه کنید و یک فایل برای کارت شبکه trunk0 ایجاد کنید. همانطوری که می دانید فایل های مذکور در زیر شاخه etc به صورت hostname.interfacename قرار دارند مثلا برای کارت شبکه em0 به فایلی به نام hostname.em0 نیاز دارید. برای اجرای بخش اول فرمانها کافیست فقط کلمه up را در دو فایل مربوط به کارت های شبکه قرار دهید.

در مرحله بعد باید فایلی به نام hostname.trunk0  در زیر شاخه /etc ایجاد کنید و خطوط زیر را در آن تایپ کنید، البته همه فرمان های نوشته شده را می توانید در یک خط بنویسید ولی برای راحتی در پیکربندی کافیست که انها را در خطوطی جدا از هم بنویسید به صورت زیر:

trunkproto failover

trunkport em0

trunkport em1

netmask 255.255.255.0

با اضافه کردن این خطوط در فایل های مورد نظر بعد از راه اندازی مجدد سیستم شما هم باز این دو کارت شبکه در حالت trunk قرار می گیرند.