چندید آدرس IP برروی یک کارت شبکه در OpenBSD

 

در OpenBSD یک کارت شبکه می تواند به چندین و چند درخواست و آدرس Ip پاسخ دهد، این امر از آن جهت مهم است که شاید شما نیاز به سروری داشته باشید که شامل صدها حوزه اسمی باشد و برای هریک از این حوزه ها شما نیاز به یک آدرس IP دارید.

برای اضافه کردن ادرس Ip های جدید به یک کارت شبکه باید از ادرس های alias، با استفاده از این نوع از آدرس های IP شما به کارت شبکه خود این امکان را می دهید که به درخواستهار جدید مربوط به آدرس جدید را هم پاسخ دهد. برای اضافه کردن این نوع آدرس شما باید از فرمان ifconfig با کلمه کلیدی alias بعد از نام کارت شبکه خود استفاده کنید. فقط به این نکته توجه کنید که بخش شبکه یا همان netmask همه آدرس های شما ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵ یا همان ۳۲/  باشد. در ادامه یک مثال در این مورد را مشاهده می کنید:

# ifconfig fxp0 alias 192.0.2.230/32
# ifconfig fxp0
 inet 192.0.2.226 netmask 0xfffffff0 broadcast 192.0.2.239
  inet 192.0.2.230 netmask 0xffffffff

 

در این مثال آدرس IP اصلی کارت شبکه fxp0 192.0.2.230 و آدرس alias آن ۱۹۲٫۰٫۲٫۲۳۹  است. به این نکته هم توجه کنید که همه ارتباط های خروجی از سمت سرور شما با آدرس اصلی برروی کارت شبکه شما انجام می شود. برای مثال شما ۱۰۰عدد آدرس مجازی دارید و شما از سرور خود یک نوع ارتباط  ssh برقرار می کنید، این ارتباط با آدرس IP اصلی شما انجام می شود.

در OpenBSD هسته این سیستم عامل هیچ تفاوتی بین آدرس های مجازی و اصلی قرار نمی دهد و از اولین آدرس IP موجود در لیست برای برقرار ارتباط از سمت سرور استفاده می کند مگر اینکه شما به سرویس خود بگویید که از کدام آدرس IP استفاده کند.

 

پاک کردن یک آدرس alias:

 

برای پاک کردن یک آدرس alias شما باید از فرمان ifconfig با کلمه کلیدی delete استفاده کنید مثل فرمان زیر:

# ifconfig fxp0 delete 192.0.2.230

 

اعمال تنظیمات دایمی آدرس alias:

 

همانطوی که می دانید و در مقاله پیکربندی شبکه در OpenBSD برای شما توضیح داده شده در OpenBSD به ازای هر کارت شبکه یک فایل به صورت hostname.networkcard در زیر شاخه etc قرار دارد، برای مثال برای کارت شبکه fxp0 یک فایل به صورت زیر در شاخه مورد نظر قرار دارد /etc/hostname.fxp0 شما برای اعمال هر تغییر دایمی که در زمان راه اندازی سیستم اعمال شود نیاز به ویرایش این فایل دارید. برای اضافه کردن آدرس مجازی ابتدا باید آدرس اصلی و بعد آدرس مجازی را به صورت زیر در این فایل قرار دهید:

$ cat /etc/hostname.fxp0
inet 192.0.2.226 255.255.255.0
inet alias 192.0.2.230 255.255.255.255
inet alias 192.0.2.231 255.255.255.255