بررسی فایل xorg.conf

در این قسمت مروری بر فایل xorg.conf خواهیم داشت. این فایل برای پیکربندی سرور X مورد استفاده قرار می‌گیرد و شما می‌توانید رفتارهای X server […]

PFSense

نصب PFSense

دراین نوشتار سعی شده تا مراحل انتخاب سخت افزار و نصب pfSense آموزش داده شود.   انتخاب سخت‌افزار حداقل نیازمندی های لازم برای نصب pfSense […]