تاریخچه FreeBSD

IPFW در FreeBSD

پیکربندی در هسته البته نیازی به پیکر‌بندی هسته نیست. چون IPFW در هسته پیش فرض به صورت ماژول در دسترس است. اگر می‌خواهید IPFW را […]